076 324 48 67

Superscript

Trygghet, Stabilitet, Omtanke

Barn och unga behöver trygga och stabila vuxna som vägleder dem med stor empati och värme. 

Vår främsta fokus är alla barns och ungdomars bästa för en trygg uppväxt i trygga händer. 

Vår erfarenhet visar att engagemang, empati, kontinuitet, kompetens samt kvalitet ger en trygghet och stabilitet i barnets utveckling. Barn och unga är individer som behöver komma till tals för att bli sedda och hörda. Utifrån en helhetsperspektiv är det lättare att hitta det som är bäst för ett barn därför är det viktigt i våran profession att arbeta i ett fungerande samverkan tillsammans med alla aktörer som är inkluderade i barnets liv utifrån socialtjänstens uppdrag.

Vår största syfte är att göra skillnad i barnens liv. 

Superscript

Familjehemsutredningar är utförda i Socialstyrelsens rekommendationer utifrån intervjuer med Socialstyrelsens material samt med hänsyn av BBIC metoden (Barnets bästa i centrum). 

Pro-fam (Processen vid utredning av familjehem)

Ett stödmaterial till familjehemsutredningar av Socialstyrelsen.

Famnest använder Pro-fam i sina utredningar. 


Superscript


  • Verksamhetsansvarig

    Meral Sekersöz

    Socionom, socialpedagog samt familjebehandlare med lång erfarenhet i individ och familjeomsorg som familjebehandlare och socialsekreterare. 

Superscript

Kontakta oss

Furuvägen 5
786 33 Vansbro 

076 324 48 67

info@famnestfamiljehemsvard.se